Πληροφορίες

Λογισμικό PXI

Λογισμικό PXI


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Το λογισμικό PXI επιτρέπει στο χρήστη να αναπτύξει λογισμικό για το συνολικό σύστημα ώστε να του επιτρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες που απαιτούνται από αυτό.

Το λογισμικό μπορεί να αναπτυχθεί με πολλούς τρόπους και επιτρέπει να περιληφθεί σημαντικός βαθμός λειτουργικότητας στο συνολικό σύστημα.

Βασικά στοιχεία λογισμικού PXI

Το λογισμικό για συστήματα PXI είναι σχετικά εύκολο να αναπτυχθεί, και επιπλέον, το γεγονός ότι το PXI βασίζεται στο πρότυπο PCI σημαίνει ότι πολλές ρουτίνες μπορούν απλά να εισαχθούν στο περιβάλλον PXI.

Το πρότυπο PXI βασίζεται όχι μόνο σε ένα τυποποιημένο περιβάλλον υλικού, αλλά και σε ένα τυπικό περιβάλλον λογισμικού PXI.

Δεδομένου ότι οι μονάδες δεν μπορούν να ελεγχθούν από έναν μπροστινό πίνακα, απαιτείται έλεγχος λογισμικού μέσω του backplane και με τη σειρά του απαιτείται έλεγχος λογισμικού.

Το περιβάλλον λογισμικού PXI χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο συστήματος Windows 32-bit και επίσης η μονάδα ελέγχου συστήματος πρέπει να βασίζεται στην αρχιτεκτονική του επεξεργαστή 80x86.

Λειτουργικά συστήματα λογισμικού PXI

Λόγω του γεγονότος ότι το λογισμικό καθώς και το υλικό είναι τυποποιημένο, το πρότυπο PXI ορίζει ότι οι κατασκευαστές εξοπλισμού PXI πρέπει να υποστηρίζουν ορισμένα λειτουργικά συστήματα WIN32.

Τα λειτουργικά συστήματα λογισμικού PXI είναι βασικά λογισμικό Windows.

Εκτός από τα συστήματα λογισμικού που βασίζονται στα Windows, ορισμένα άλλα συστήματα όπως το Linux, το Mac OS ή το Unix μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης και άλλο λογισμικό διεπαφής.

Οι κύριες απαιτήσεις είναι ότι το λειτουργικό σύστημα μπορεί να συνδεθεί στο δίαυλο PXI και ότι τα προγράμματα οδήγησης, το περιβάλλον ανάπτυξης και άλλο λογισμικό πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν το εν λόγω λειτουργικό σύστημα.

Εγγραφή βασισμένο σύστημα

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους λειτουργικές μονάδες όπως οι μονάδες PXI μπορούν να λειτουργήσουν εντός του περιβάλλοντος λογισμικού:

 • Με βάση το μήνυμα: Χρησιμοποιώντας αυτήν τη μορφή περιβάλλοντος, ο έλεγχος και η επικοινωνία επιτυγχάνονται στέλνοντας ένα μήνυμα στο όργανο και στη συνέχεια απαντά με ένα άλλο μήνυμα. Το λογισμικό θα μπορούσε να δώσει εντολή στο όργανο να ρυθμίσει μια δεδομένη κατάσταση. Αυτό γίνεται στέλνοντας ένα μήνυμα στο όργανο το οποίο στη συνέχεια ερμηνεύει και εφαρμόζει τις ρυθμίσεις ανάλογα. Οποιαδήποτε απάντηση, συμπεριλαμβανομένων των αναγνώσεων, αποστέλλεται μέσω μηνύματος στην αντίστροφη κατεύθυνση. Αυτά τα μηνύματα έχουν καθορισμένη μορφή έτσι ώστε το όργανο και το λογισμικό να μπορούν να ερμηνεύουν ανάλογα το περιεχόμενο του μηνύματος.
 • Εγγραφή βάσει: Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βασισμένο σε μητρώο, το λογισμικό από τον ελεγκτή PXI, έχει άμεση πρόσβαση στα μητρώα των ενοτήτων. Αυτοί οι καταχωρητές ελέγχουν τη λειτουργία του οργάνου και περιέχουν επίσης τα αποθηκευμένα δεδομένα για τη μέτρηση ή άλλα αποτελέσματα.

  Προκειμένου να παρέχεται μια διαχειρίσιμη μέθοδος ελέγχου αυτών των οργάνων και της εξαγωγής και, εάν είναι απαραίτητο, της εμφάνισης των αναγνώσεων, απαιτούνται διεπαφές λογισμικού. Αυτές οι διασυνδέσεις, που ονομάζονται προγράμματα οδήγησης βρίσκονται εντός του ελεγκτή που μπορεί να βρίσκεται είτε στην υποδοχή 1 είτε σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή 1. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης επιτρέπουν στο όργανο να συνδέεται εύκολα με τη λειτουργία του συστήματος και συχνά επιτρέπει την εμφάνιση αναγνώσεων και ένα μαλακό μπροστινό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί για το σύστημα.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το λογισμικό PXI εντός των ενοτήτων παρέχει πολύ περίπλοκη επεξεργασία, και υπό αυτές τις συνθήκες το λογισμικό λειτουργικής μονάδας μπορεί να παρέχει πολύ υψηλότερο επίπεδο διασύνδεσης από ότι θα περίμενε κανείς για πολλές απλούστερες ενότητες. Στην ουσία αυτές οι ενότητες παρέχουν διεπαφή υψηλότερου επιπέδου με λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται με όργανα που βασίζονται σε μηνύματα. Ωστόσο, το επίπεδο διασύνδεσης και η λειτουργία είναι κυρίως κρυμμένα από τον χρήστη.

Ανάπτυξη λογισμικού PXI

Για την ανάπτυξη προγραμμάτων, τα εργαλεία λογισμικού χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. Το ίδιο ισχύει για τα αυτοματοποιημένα προγράμματα για την εκτέλεση και τον έλεγχο συστημάτων PXI.

Η προδιαγραφή λογισμικού PXI συνιστά, αλλά δεν απαιτεί υποστήριξη για πολλά κοινά χρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού.

 • ATEasy, Συστήματα δοκιμών Geotest-Marvin
 • LabVIEW, National Instruments
 • LabWindows / CVI, Εθνικά Όργανα
 • Visual Basic, Microsoft
 • Visual C / C ++, Microsoft

Οι πραγματικές εκδόσεις που χρησιμοποιούνται μπορούν να βρεθούν στην Προδιαγραφή λογισμικού PXI και θα αλλάξουν καθώς κυκλοφορούν νέες εκδόσεις των περιβαλλόντων ανάπτυξης.

Οδηγοί οργάνων

Οι οδηγοί οργάνων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον λογισμικού PXI, επιτρέποντας πολύ πιο εύκολη επικοινωνία με τα διάφορα όργανα που χρησιμοποιούνται στο συνολικό σύστημα.

Οι οδηγοί οργάνων παρέχουν μια μέθοδο υψηλού επιπέδου επικοινωνίας με τις μονάδες δοκιμαστικών οργάνων χωρίς την ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με τους καταχωρητές του οργάνου δοκιμής στη σύνταξη εντολών χαμηλού επιπέδου.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι προγραμμάτων οδήγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • Προγράμματα οδήγησης VISA: Το VISA σημαίνει Αρχιτεκτονική Λογισμικού Virtual Instrument και σχεδιάστηκε αρχικά για συστήματα VXI. Ωστόσο, το VISA έχει επίσης υιοθετηθεί για χρήση σε λογισμικό PXI. Στην πραγματικότητα, το πρότυπο PXI ενθαρρύνει τη χρήση του VISA.

  Το VISA παρέχει έναν τρόπο ανάπτυξης προγραμμάτων οδήγησης οργάνων με μια κοινή προσέγγιση και αυτό καθιστά τη διαλειτουργικότητα πολύ πιο εύκολη όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία από μια ποικιλία κατασκευαστών στο ίδιο ράφι.

 • Προγράμματα οδήγησης IVI: Η συντομογραφία IVI σημαίνει Εναλλάξιμα Εικονικά Όργανα και είναι ένα άλλο πρότυπο για εικονικά όργανα. Το IVI υποστηρίζεται από το Ίδρυμα IVI και βασίζεται στην κορυφή του VISA. Παρέχει κάποια εναλλαξιμότητα μεταξύ οργάνων χωρίς την ανάγκη επαναπρογραμματισμού λογισμικού, εάν, για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη αλλαγής από ένα όργανο σε άλλο της ίδιας κλάσης ή τύπου, π.χ. εάν απαιτείται αλλαγή μεταξύ δύο τύπων τροφοδοσίας DC.

  Η χρήση προγραμμάτων οδήγησης IVI, αν και δεν επιβάλλεται από το πρότυπο PXI μπορεί να προσφέρει επιπλέον ευελιξία κατά τη δημιουργία ενός συστήματος, επειδή επιτρέπει κάποια εναλλαξιμότητα των μονάδων, εάν ένας τύπος καταστεί παρωχημένος και άλλος απαιτείται, ή εάν ένα σύστημα απαιτεί επισκευή και το πρωτότυπο ο τύπος ενότητας δεν είναι διαθέσιμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σχεδόν εναλλακτική λύση.

Το λογισμικό PXI επιτρέπει την κατασκευή συστημάτων δοκιμών σε ένα μικρό ράφι με πολύ υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας. Πολύ ισχυρό λογισμικό με τη μορφή προγραμμάτων όπως το LabVIEW μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση των συστημάτων PXI και του λογισμικού που αναπτύχθηκε σε γραφικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο τα προγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο, ενώ παράλληλα παρέχουν πολύ υψηλά επίπεδα ικανότητας και ταχύτητας.


Δες το βίντεο: What is PCI DSS? A Brief Summary of the Standard (Ιούνιος 2022).


Σχόλια:

 1. Avarair

  Εχεις απολυτο δικιο.Σε αυτό είναι κάτι, νομίζω ότι είναι καλή σκέψη.

 2. Takus

  Λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι κάνεις λάθος. Ας συζητήσουμε αυτό. Στείλτε μου email στο PM, θα μιλήσουμε.

 3. Tolkree

  Τέλος σε καλή ποιότητα !!!

 4. Yokus

  Η λαμπρή ιδέα

 5. Gorlois

  Ζητώ συγνώμη, αλλά, κατά τη γνώμη μου, δεν έχετε δίκιο. Προτείνω να συζητήσουμε. Γράψτε μου στο PM, θα μιλήσουμε.

 6. Tahmelapachme

  Εδώ είναι αν δεν κάνω λάθος.

 7. Gardazilkree

  Συμφωνώ, αυτή είναι μια μεγάλη απάντηση.

 8. Matthan

  Δεν μπορώ να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή τη στιγμή - δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Θα είμαι ελεύθερος - σίγουρα θα εκφράσω τη γνώμη μου.Γράψε ένα μήνυμα